Chiropractie

Wat is chiropractie?

Chiropractie is een eerder jonge (ontstaan in 1895 in de Verenigde Staten) maar stevig wetenschappelijk onderbouwde tak van de gezondheidszorg. Het is een discipline die zich specialiseert in de goede werking van het bewegingsstelsel en bijgevolg het centraal zenuwstelsel.

Werking van het centraal zenuwstelsel

Het centraal zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. Dat laatste staat in rechtstreeks contact met de perifere zenuwen, die informatie verzamelen van onder andere onze ledematen. Het centraal zenuwstelsel neemt voortdurend informatie op uit wat binnen ons lichaam gebeurt. Daardoor weet je bijvoorbeeld perfect in welke positie je arm zich bevindt, ongeacht of je de armbeweging met je ogen open of dicht maakt. Het centraal zenuwstelsel neemt niet alleen informatie op van wat binnen, maar ook wat buiten ons lichaam gebeurt. Dit door middel van de zintuigen: zicht via de ogen, geluid via de oren, tast via de huid, reuk via de neus en smaak via de smaakpapillen. 

Proprioceptie voedt de hersenen

Een belangrijk deel van de informatie die onze hersenen van binnen ons lichaam opnemen, heet proprioceptie. Die term wordt gebruikt voor de neurologische informatie die onze gewrichten versturen naar de hersenen. Die informatie is een heel belangrijke voedingsstof voor ons centraal zenuwstelsel. Dat verklaart onder andere waarom we een aangenaam gevoel krijgen na het sporten. Onderzoek heeft aangetoond dat 80 % van die neurologische input afkomstig is van de wervelzuil.

'The quality of your output depends on the quality of your input'

Het is onmogelijk om een betere neurologische output (mobiliteit, evenwicht, kracht, lenigheid) te creëren zonder aandacht te schenken aan het verzorgen van een optimale input. Daarin ligt het belangrijke aandeel van een chiropractor in je leven. De taak van een chiropractor bestaat erin het neurologisch systeem optimaal te laten functioneren. Dat doet hij door foute informatie binnenin je lichaam of van buitenaf op te sporen en vervolgens te verhelpen.

Werkwijze van de chiropractor

De chiropractor stimuleert het lichaam op een zeer precieze manier, zodanig dat de neurologische informatie van binnenin het lichaam optimaal is. Daarvoor hanteert hij een brede waaier aan technieken, gaande van manipulaties (zeer vlugge, pijnloze uitvoering) tot zeer zachte technieken, afhankelijk van het type patiënt.

De chiropractor geeft ook advies over levensstijl, met als gevolg dat ook de informatie opgenomen van buiten het lichaam optimaal is. Een goed functionerend neurologisch systeem verbetert ons vermogen om externe stressfactoren te weerstaan. Een stressfactor kan voorkomen op structureel vlak (bv. val, auto-ongeval, slechte ergonomie op het werk), op emotioneel vlak (bv. sterfgeval, scheiding, problemen op het werk) of op metabolisch vlak (bv. verkeerd eetpatroon, alcohol, tabak, medicatie).


'Iedere lichaamscel staat rechtstreeks in contact met ons zenuwstelsel, vandaar het belang om het op een correcte manier te stimuleren.'

Zoals je kunt merken, luistert de chiropractor naar uw klacht, maar baseert hij zich vooral op de optimale werking van ons lichaam. Onze filosofie is niet om de symptomen van onze patiënten op 'stille modus' te zetten, maar om de oorzaak aan te pakken en vervolgens de helende capaciteit van het lichaam te stimuleren.

Maak een afspraak online Maak een afspraak